Bor Trioksit (B2O3) Esaslı Halojensiz Yeni İyonik Sıvıların Sentezi, Karakterizasyonu Tribolojik ve Kemik Hücrelerindeki Anti-Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi


Korkmaz N. (Executive) , Akbaş H.

TUBITAK Project, 2020 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: September 2022