Vermikompost Üretiminde Isısal İşlemlerin Ürün Özelliklerine Etkisi ve Oluşturulan Vermikompostun Ticari Gübre Olarak Zenginleştirilmesi


Korkmaz N. , Şahin S., Bice Ataklı S.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: December 2022

Project Abstract

Vermikompost üreticilerinin bazıları ürünü ısısal işleme tabi tutarak ticari olarak vermikompost ürününü satışa sunmaktadır. Uygun ısısal işleme tabi tutulmadığı noktada vermikompost yaradan çok zarar sağlamaktadır. Birincil olarak vermikompost pastörize edildikten sonra geriye kalan organizmalar, zayıf organizmalardır ve bu yüzden bulundukları ortamdaki zararlı organizmalara besin kaynağı olacak yapıdadır. Diğer bir yandan da, orta ısıya dayanıklı mikroorganizmaların ölmesi için sıcaklığın 70-75 °C'e çıkarılması sonucu sıcağı seven mikroorganizmalar kompost soğuyana kadar ölürler. Bu yüzden vermikompost patojenlere açık hale gelir. Üretilecek vermikompostun ısısal işleme tabi tutulduktan sonra 45 günlük bir inkübasyon sürecinde mikroorganizmasal zenginliği yapılacak toprak enzim analizleri ortaya konulacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde çalışmalar neticesinde izole edilen bitki gelişimini teşvik eden Pseudomonas putida'nın vermikompost içerisine katılması ve nano teknoloji kullanarak Zn, Fe ve B gibi toprakta yarayışlılığı düşük olan mikrobesin elemetlerinin katılması bu mikroelementlerin yarayışlılık düzeylerinin ortaya konması özellikle bakteri ve nanogübrelerin etkinliği açısından önemli sonuçlar ortaya koyacaktır. Çalışma sonunda ortaya çıkan organik gübre (vermikompost, bakteri ve nano mikro element formülasyonu) materyali formülasyonu literatüre mikroorganizma ile zenginleştirilmiş organik gübrelerin nano mikroelementlerin etkinliği konusunda katkılar sağlayacaktır. Sonuçta formülasyonu tamamlanmış bir organik gübre çıkarılabilecektir. Bu çalışma verileri ileri düşünülen patenti alınacak ektrakte edilmiş sıvı vermikompost gübresinin mikroorganizma ve nano gübreler ile zenginleştirilmesi çalışmasının metodunu oluşturacaktır.