Diyabetli ve diyabetsiz ratlarda kurşun nitrat ın nefrotoksisitesi üzerine sodyum selenit in koruyucu rolü


Baş H., Kalender Y.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2011
  • End Date: April 2014