Ergenlerin Motivasyon Düzeylerini Açıklamada Algıladıkları Duygusal Desteğin ve Özyeterlilik İnançlarının Rolü


Özsolak A.

13. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2022, pp.572

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.572
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes