Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

TEMİZ H., HACIHASANOĞLU T., özdemir n.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.8, no.2, pp.137-155, 2018 (Peer-Reviewed Journal)