Canlı Varlıkların TMS 41 ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Muhasebeleştirilmesi: Süt Üretim İşletmesi Uygulaması


HACIHASANOĞLU T., ünlü a.

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), vol.3, no.9, pp.394-410, 2017 (Peer-Reviewed Journal)