The Effect of Geotextile Made of Hemp on the Strength of Compacted Soils


Demir E., Kolay E., Karaduman Y.

Mühendislik bilimleri ve araştırmaları dergisi (Online), vol.1, no.1, pp.1-2, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada kenevirden elde edilen geotekstilin iyileştirilmiş zeminin mühendislik özellikleri üzerinde etkisinin olup olmayacağı araştırılmıştır. Çalışmada beş farklı zemin tipi (SC, SM, ML, MH ve CH) kullanılmıştır. Kenevir ip temin edilmiş ve örme yöntemiyle geotekstil elde edilmiştir.  Önce zeminlerin sınıflandırma deneyleri, sonra sıkışma koşulları için Proctor deneyleri ve daha sonra dayanım deneyleri yapılmıştır.  Donatısız, bir ve iki kenevir donatılı olarak sıkıştırılmış zemin örnekleri serbest basınç ve üç eksenli basınç deneyleriyle test edilmiştir. Örneklerin serbest basınç dayanımları, kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerleri donatı durumuna göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Serbest ve üç eksenli basınç deneylerinden elde edilen sonuçlar, kenevirden üretilmiş geotekstilin sıkıştırılmış zeminlerin dayanımını artırmak amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir.