AgI(CN)2 içeren yeni bir koordinasyon bileşiğinin c6, ht29 ve HeLa hücre hatlarında antiproliferatif ve apoptotik etkisi”,


Aydın A., KORKMAZ N. , KARADAĞ A. , TEKİN Ş.

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 - 30 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey