TIP FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM HAKKINDAKİ BİLGİ VE YÖNELİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Karakaya H., Akalın U. B., Yalvaç E. S., Bakırcı M.

Bozok Tıp Dergisi, vol.14, no.2, pp.78-84, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.16919/bozoktip.1429557
  • Journal Name: Bozok Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-84
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to assess the knowledge of birth, birth orientation, and fears among first, second, and third-year female medical students. Material and Methods: A survey consisting of 16 questions and 52 subheadings was conducted to evaluate the knowledge and experiences of female students within a specific age group studying at the Medical Faculty. Results: The average age of the participating female students between 18-24 years old was 20.2 ± 1.2. Among them, 28% lived in a city, 12% in a district, and 60% in a town. While 90% claimed to have knowledge about birth fears, 79% stated that normal birth is difficult. Regarding their knowledge about birth, 3% learned from their mothers, 7% from sisters, 4% from healthcare personnel, 10% from teachers, 58% from social media, and the remaining 18% from friends. In the final section of the survey, when asked about their preferred method of delivery when they want to have children, 80% planned for a cesarean section, while 20% planned for a normal birth. Conclusion: The study revealed that students desire to have children in the future but fear childbirth. They believe they will feel helpless during childbirth, which results in a greater fear of vaginal birth compared to cesarean section. It is believed that their knowledge about childbirth, acquired mainly from social media, may not be entirely accurate. More memorable educational projects are needed to impart accurate physiological knowledge about childbirth. Keywords: Female Students; Delivery; Fear of Birth

Amaç: Tıp Fakültesi 1-2- ve 3. dönem öğrencilerinin doğum bilgisi, doğuma yönelim ve korkularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tıp Fakültesinde öğrenim gören belirli yaş grubundaki kız öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini değerlendiren 16 soruluk 52 alt başlık olmak üzere anket çalışması yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası kız öğrencilerin yaş ortalaması 20,2 ± 1,2 olduğu, %28’i il de , %12’si ilçe de %60’ı ise kasaba da yaşamaktadır. Doğum korkusu hakkında %90 ı bilgi sahibi olduğunu ifade ederken, %79’u ise normal doğumun zor olduğunu belirtmiştir. Doğum hakkındaki bilgilerini %3’ü annesinden, %7’si abla-kardeş ten, %4 sağlık personelinden,%10 öğretmeninden, %58 sosyal medyadan ve kalan %18’i arkadaşından öğrenmiştir. Anketin son kısmında katılımcılara doğum şekli sorulduğunda; katılımcıların %80 i sezaryen doğum planlarken %20’si normal spontan vajinal doğum planlamaktadır. Sonuç: Yapılan çalışmamızda öğrencilerin ileride çocuk sahibi olmak istedikleri ancak doğum için korku içinde oldukları görülmüştür. Öğrenciler doğumda çaresiz kalacaklarını düşünmektedirler. Bu sebepten dolayı sezaryene göre normal vajinal doğumdan daha fazla korktuğu bulunmuştur. Doğum ile bilgilerinin ise sosyal medyadan öğrendikleri için tam olarak doğru olmadığı düşünülmektedir. Doğum ile ilgili fizyolojik bilgilerin öğrenilmesi için daha akılda kalıcı projelere ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Kız Öğrenci; Doğum; Doğum Korkusu