Sicill İ Ahvâl Defterlerinde Kayıtlı Bayburtlu Devlet Memurları


ÖZGER Y.

History StudiesInternational Journal of History, vol.7, no.4, pp.69-85, 2015 (Peer-Reviewed Journal)