Popular Votes in the World at the Beginning of the Twenty-First Century


Creative Commons License

Özmen Y. P.

YASAMA DERGİSİ, no.47, pp.13-38, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: YASAMA DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.13-38
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

It is clear that the popular vote, which is the most concrete implementation of the phenomenon of popular sovereignty, which has a long history, is a practice that shows the consent of the people and provides legitimacy for the decisions taken. The aim of this study is to examine the issues that countries have put to the popular vote at the beginning of the twenty-first century and to evaluate the main discussion topics on a factual basis. For that purpose, first of all, the discussions about popular voting, which is a tool of direct democracy, were discussed and a conceptual framework was created. In this conceptual framework, the referendums and the other popular voting practices in the countries were divided into categories according to their subjects and evaluated in terms of frequently encountered interesting themes. For this, the database of the Centre for Research on Direct Democracy (C2D) was used as the main data source. Between the years 2000-2021, the distribution of the national and sub-national popular votes at the regional level and the subjects on which they were held were analyzed. It has been observed that most of them are related to the political institutions that affect the legislative and executive powers and the relations between them, and the structure and functioning of the judiciary

Uzun bir tarihçesi olan halk egemenliği olgusunun en somut uygulaması olan halk oylamalarının alınan kararlar için halkın rızasını gösteren ve meşruiyeti sağlayan bir uygulama olduğu açıktır. Bu çalışmanın amacı, yirmi birinci yüzyılın başında ülkelerin halk oylamasına başvurdukları konuları incelemek ve olgusal düzlemde temel tartışma konularını değerlendirmektir. Bunun için öncelikle bir doğrudan demokrasi aracı olan halk oylamaları ile ilgili tartışmalar ele alınmış ve bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Ülkelerdeki halk oylamaları, bu kavramsal çerçevede konularına göre kategorilere ayrılmış, sık rastlanan ilgi çekici temalar açısından değerlendirilmiştir. Bunun için temel veri kaynağı olarak Doğrudan Demokrasi Araştırma Merkezi (C2D) veri tabanı kullanılmıştır. 2000-2021 yılları arasında ulusal ve ulus-altı düzeydeki halk oylamalarının, bölgesel düzeyde nasıl bir dağılım gösterdiği ve hangi konularda yapıldığı analiz edilmiştir. Halk oylamalarının büyük kısmının yasama ve yürütme erklerini ve aralarındaki ilişkileri etkileyen siyasi kurumlarla ve yargı erkinin yapısı ve işleyişi ile ilgili olduğu gözlenmiştir