Farklı Schiff Bazları ve Komplekslerinin Buğday ve pamukta Çimlenme Üzerine Etkisi


ÖZGEN Z., YILDIRIM M., TEMEL H.

I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 2010 (Peer-Reviewed Journal)