Bipolar Affektif Bozukluk Tanılı Bireylerin B12 Düzeyi Yönünden Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma


YILMAZ GÜNGÖR T., ÖZMAYA E., UZUN S., GÜRHAN N., GENİŞ B., ALTUN E., ...More

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.133-142, 2024 (Peer-Reviewed Journal)