Within The Framework of the Crisis of Venezuela in 2019 Relations between Political Institutions and Development, and International Reactions Against Crisis


Creative Commons License

Özmen Y. P.

3. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.89-90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adıyaman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.89-90
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Venezuela has been facing a political crisis, which has a large international impact in 2019. Venezuela, which has had an interesting political transformation in the social sciences since the period of Hugo Chávez, is an important country in terms of the history of Latin America, a region characterized by unexpected and profound political changes. The crisis that broke out during Nicolás Maduro's term, who came to power in Venezuela after Chávez, has caused the separation of international politics between the two axes in relationship with this country. The two axes in which the country is divided, including the Latin American region, could be defined on the basis of countries' relations with the United States (US). Turkey has openly supported the current ruling party in the country with a say in Venezuela. On the one hand, the weakness of the political institutions in Venezuela and the related failures, on the otherhand, the neoliberal policy applied by the USA against Venezuela, required a multidimensional framework in order to reveal the cause and effect relationship. The crisis in Venezuela is seen as an important case in terms of the impact of political institutions on development as well as a significant international stance for countries. This study aims to examine the role of political institutions in the crisis of Venezuela from a historical perspective and to evaluate the international reactions to this crisis.

Venezuela 2019 yılında uluslararası boyutta etkileri büyük olan bir kriz yaşamaktadır. Özellikle Hugo Chávez döneminden beri sosyal bilimler açısından ilgi çekici bir siyasal değişim yaşayan Venezuela, genellikle beklenmeyen ve derin siyasi değişimlerle nitelendirilen bir bölge olan Latin Amerika’nın tarihi açısından önemli bir ülkedir. Venezuela’da Chávez’den sonra iktidara gelen Nicolás Maduro döneminde patlak veren kriz, bu ülke ile ilişkilerde uluslararası siyasetin iki eksen arasında ayrışmasına neden olmuştur. Ülkenin bulunduğu Latin Amerika bölgesi dahil olmak üzere ayrışmanın gözlendiği bu iki eksen, ülkelerin temelde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkilerine bağımlı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye, Venezuela konusunda ülkedeki mevcut iktidara destek veren bir söylemle açıkça taraf olmuştur. Bir yandan Venezuela’daki siyasal kurumların zayıflığı ve buna bağlı olarak gerçekleşen başarısızlıklar, diğer yandan ABD’nin Venezuela’ya karşı uyguladığı neoliberal siyasa özellikle sebep ve sonuç ilişkisinin ortaya konmasında çok boyutlu bir çerçeveden hareket edilmesini gerektirmiştir. Venezuela’nın yaşadığı kriz, ülkeler için belirgin bir uluslararası duruşun sergilenmesinin yanı sıra siyasal kurumların kalkınmaya etkisi açısından da önemli bir vaka olarak görülmektedir. Bu çalışma, Venezula’nın yaşadığı krizde siyasal kurumlarının rolünü tarihsel bir perspektifle incelemeyi ve bu krize karşı geliştirilen uluslararası tepkileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.