THE EFFECT OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN MADE WITH CHILDREN'S PICTURE BOOKS IN THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS AND VALUES EDUCATİON OF GIFTED PRIMARY SCHOOL STUDENTS


Creative Commons License

Yurtbakan E.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.2, pp.856-868, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1091403
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.856-868
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

This study of gifted elementary school students was carried out to determine the effect of philosophy for children with children's picture books in the improvment of critical thinking abilitys and values education of gifted primary school students. Explanatory design of the mixed method was used in the study. In the quantitative dimension of the research, a pre-experimental research design and case study were used in the qualitative part. Sixteen gifted elementary school students were included in the study. In the study, data collection tool "Determining Student Views on Values Education in School Environment" survey and "Critical Thinking Self-Regulation" scale were used. In addition, semistructured interviews were held with gifted students.The change between scale and score obtained by survey was analyzed by Wilcoxon Signed rank test, qualitative data were analyzed by descriptive analysis As a result of the analysis; It has been found that philosophy for children improves the critical thinking skills of gifted primary school students, while failing to contribute to values education. Gifted primary school students have stated that they find philosophy for children useful on the grounds that they teach to discuss and respect different ideas, and that they want to practice philosophy for children constantly because it is fun. In order to improve the critical thinking skills of gifted students and to carry out value education in a healthy way, paying attention to the individual differences of the students can ensure that the results are good.

Bu çalışma, özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesinde ve değerler eğitiminde resimli çocuk kitaplarıyla yapılan çocuklar için felsefenin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada karma yöntemin açıklayıcı deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda basit deneysel yöntemden, nitel kısmında durum deseninden faydalanılmıştır. Çalışmaya 16 Özel yetenekli ilkokul öğrencisi dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğrenci Görüşlerini Belirleme” anketi ve “Eleştirel Düşünme Öz Düzenleme” ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca özel ytenekli öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ölçek ve anket ile elde edilen puanlar arasındaki değişim Wilcoxon İşaretli sıralar testi ile analiz edilmiş, nitel veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; çocuklar için felsefenin, özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği görülürken değerler eğitiminde katkı sağlayamadığı ortaya çıkmıştır. Özel yetenekli ilkokul öğrencileri, çocuklar için felsefeyi tartışma ve farklı fikirlere saygı duymayı öğretmesi gerekçesiyle faydalı bulduklarını ve eğlenceli olduğu için çocuklar için felsefe uygulamasını sürekli yapmak istediklerini belirtmiştir. Özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek değer eğitimini sağlıklı yürütebilmek için uygulanacak programlarda öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat edilmesi sonuçların iyi çıkmasını sağlayabilir