Comparative Analysis of Transformation from Terrorist Organizations to Political Parties


Creative Commons License

Özmen Y. P., Tali R.

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Malatya, Turkey, 21 - 23 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Terrorist organizations, which exist in many parts of the world and carry out armed actions for various reasons, have required states to take measures in this regard. States followed different paths in these matters, sometimes they were successful and sometimes the problem became worse than before. Terrorist organizations generally recruit members from groups that have been neglected or ignored to a certain extent, and they use the unequal conditions of citizens to justify their existence. Such cracks in a country create a weak and fragile situation in terms of international relations, and terrorist organizations are in the interest of various interest groups, especially the arms industry. The development of democratic institutions and inclusive politics, to put it more clearly, "making the field of civil, unarmed and legal politics open to everyone" is the most powerful measure that can nullify the actions of terrorist organizations. Studies examining the interaction between terrorist groups and political parties show that the functioning of the democratic political system is a very important variable in this interaction and the tendency to violence is higher in weak democracies. This study aims to comparatively analyze the functioning of this process in different parts of the world, based on case studies in which terrorist organizations turned into political parties or the conflict continued in the field of civil politics. For this purpose, official sources and academic researches about the examples in which the conflict area was transferred to the parliaments through political parties were examined and the differences and similarities in the process were tried to be revealed.

Dünyanın birçok bölgesinde var olan ve çeşitli nedenlerle silahlı eylemlerde bulunan terör örgütleri, devletlerin bu konuda önlem almalarını gerektirmiştir. Devletler, bu konularda farklı yollar izlemiş, kimi zaman başarılı olmuş kimi zaman da sorun eskisinden daha kötü bir hâl almıştır. Terör örgütleri genellikle belirli ölçülerde ihmal edilmiş veya görmezden gelinmiş gruplardan üye devşirmekte, yurttaşların eşitsiz olduğu durumları varlıklarını meşru göstermek için kullanmaktadır. Bir ülke içindeki bu tür çatlaklar uluslararası ilişkiler açısından da zayıf ve kırılgan bir hâl oluşturmakta ve terör örgütleri, başta silah endüstrisi olmak üzere çeşitli çıkar çevrelerinin ilgi alanlarına girmektedir. Demokratik kurumların gelişmişliği ve kapsayıcı bir siyaset, daha açık bir tabirle “sivil, silahsız ve legal siyaset alanını herkese açık hale getirmek” terör örgütlerinin eylemlerini boşa çıkarabilecek en güçlü önlemdir. Terörist gruplar ve siyasal partiler arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar, demokratik siyasal sistemin işleyişinin bu etkileşimde çok önemli bir değişken olduğunu ve zayıf demokrasilerde şiddet eğiliminin daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, terör örgütlerinin siyasal partilere dönüştüğü veya çatışmanın sivil siyaset alanında devam ettiği örnek olaylardan yola çıkarak dünyanın farklı bölgelerinde bu sürecin işleyişini karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, çatışma alanının siyasal partiler aracılığı ile parlamentolara taşındığı örneklerle ilgili resmi kaynaklar ve akademik araştırmalar incelenmiş ve süreç içindeki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.