Yusuf Ziya Yozgadî ve Temaşâ yı Celâl i Hüdâ Adlı Eseri


ÖZGER Y.

Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, vol.7, no.28, pp.115-151, 2011 (Peer-Reviewed Journal)