Tanzimat Sonrası Osmanlı Kara Ordusunda Emeklilik İşlemlerine Dair Yapılan Düzenlemeler ve 1881 Tarihli Tekaüt Kanunnamesinin Tahlili


ÖZGER Y.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.201-237, 2011 (Peer-Reviewed Journal)