2019 Chilean Women’s Protests in the Framework of Social Movements Theories


Creative Commons License

Özmen Y. P.

II. International World Women Conference, Baku, Azerbaijan, 11 - 12 February 2021, pp.207-208

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.207-208
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

The protests about violence against women, organized by the feminist collective LasTesis in Chile, began on the International Day for the Elimination of Violence against Women (25 November) and soon became known and widespread around the world. Women activists put on black blindfold and sang the song "The rapist is you (El violador eres tú)" accompanied by a choreography. The activists have shown their reactions to the Chilean security forces, the judicial system and politicians in general, who they find guided by the patriarchal culture that fuels violence against women. These demonstrations flared up amid the government protests that had started in October due to the rising cost of living and income inequality in the country and spread rapidly to other countries. Latin America is one of the regions where violent crimes against women are prevalent and feminist protests are relevantly common. The analysis of social movements, a peculiar area of political sociology, is critical to understanding the flaws of the democratic system, the points where politics do not function properly, and social problems. This study aims to analyze the protests in Chile in the framework of social movement theories using data in print and visual media and social media sources. From this point of view, it is examined how a striking critique of all levels of male-dominated power relations and more generally politics as a sociological instutition has become an effective social movement worldwide and the effect of politics in the reproduction of violence against women.

Şili'deki feminist kolektif LasTesis tarafından organize edilen kadına yönelik şiddeti protesto eylemleri, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde (25 Kasım) başladı ve kısa süre içinde dünya çapında tanınıp yaygınlaştı. Kadın aktivistler siyah gözbağı takarak bir koreografi eşliğinde “tecavüzcü sensin (el violador eres tú)” isimli şarkıyı seslendirdi. Aktivistler, kadına yönelik şiddeti körükleyen ataerkil kültürün güdümünde buldukları Şili güvenlik güçlerine, yargı sistemine ve genel anlamda siyasilere karşı tepkilerini gösterdiler. Bu gösteriler, Ekim’de başlayan ülkede artan hayat pahalılığı ve gelir eşitsizliği nedeniyle gerçekleşen hükümet protestolarının içinde alevlendi ve diğer ülkelere hızla yayıldı. Latin Amerika, kadına yönelik şiddet suçların oldukça yaygın olduğu ve bu konuda protestoların en sık görüldüğü bölgelerden biridir. Demokratik sistemin arızalı yanlarını, siyasetin doğru düzgün işlemediği noktaları ve sosyal sorunları anlamak için siyaset sosyolojisinin özgün bir alanı olan toplumsal hareketlerin analizi kritik bir önem taşır. Bu çalışma, Şili’deki protestoları, yazılı ve görsel basında ve sosyal medya kaynaklarında yer alan verileri kullanarak, toplumsal hareket teorileri çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Buradan hareketle erkek egemen iktidar ilişkilerinin her düzeyine ve genel olarak siyaset kurumuna yönelik çarpıcı bir eleştirinin dünya çapında etkili bir toplumsal hareket haline nasıl geldiği ve kadına yönelik şiddetin yeniden üretiminde siyasetin etkisi incelenecektir.