About

Metrics

Publication

7

Citation (Scopus)

21
UN Sustainable Development Goals

Dünya nüfusunun artışı, tarım sektörüne daha verimli ve sürdürülebilir çözümler bulma konusunda büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu zorlukları aşabilmek için tarım, yapay zeka (YZ) teknolojilerinin sunduğu yenilikçi çözümlere yöneliyor. Tarımda Yapay Zeka Çalışma Grubu olarak, bu teknolojik dönüşümün öncülüğünü yapmayı hedefliyoruz. Ekibimiz, tarımdaki YZ uygulamalarını derinlemesine araştırıyor, yenilikçi çözümler geliştiriyor ve bu çözümlerin tarıma etkin bir şekilde adapte edilmesi için rehberlik ediyor. Misyonumuz, tarım ürünlerinin verimini artırırken çevresel sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğini de gözetmek. YZ teknolojileri, çiftçilere daha bilinçli kararlar alabilme olanağı sunarak, tarım sektörünü daha dinamik ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz.