Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Fizik (Dr), Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Küresel kuantum noktalarında safsızlık problemi

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  X-ışınları difraksiyonu ile C20H19O7N’xxnin kristal yapısının araştırılması

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli)