Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of German Language And Lıterature, Turkey

 • 2013 - 2016 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Klasik Arkeoloji (Dr), Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sualtı Arkeolojisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Archaeology, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Isaura nekropolleri ve mezar tipleri

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Akdeniz kıyılarımızda kazısı tamamlanmış Tunç Devri Batıkları ve çıkan eserler ışığında deniz ticareti

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sualtı Arkeolojisi (Yl) (Tezli)