Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2013 - 2015 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Management And Organızatıon, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Erciyes University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Çevre bilinci ve Eko-kent planlaması: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi örneği

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Kentsel toprakta değer artış süreci kentleşme ve kentsel rant ilişkisi: Kayseri örneği Sustainable Development

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama (Yl) (Tezli)