Education Information

Education Information

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Cankaya University, Instıtute Of Scıence, Mimarlık (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2013 - 2014 Postgraduate

  Istanbul Gedik University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Occupatıonal Health And Safety, Turkey

 • 2004 - 2010 Undergraduate

  Maltepe University, Faculty Of Archıtecture And Desıgn, Department Of Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Tanzimat sonrası Osmanlı hapishane mimarisi: Işınsal plânlı örnekler

  Cankaya University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli)