Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Atilim University, Instıtute Of Socıal Scıences, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Postcolonial Body in Midnight’xxs Children by Salman Rushdie

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)