Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Three new archaeological sites in the Upper Euphrates region: Köteriç/Kotaric, Indere, and Obrukbaşı

Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies , vol.14, no.1-2, pp.153-173, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tunceli Iron Age and Hellenistic Survey 2018

Anatolia Antiqua , no.XXVIII, pp.201-218, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

GELENEKSEL TUNCELİ EVLERİNDE KIRLANGIÇ (TÜTEKLİKLİ) ÖRTÜLÜ BİR KONUT ÖRNEĞİ

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi (FÜHAD), vol.6, no.12, pp.35-52, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çemişgezek-Ulukale Köyü’nün Tarihsel Yerleşim Dokusu

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.1-17, 2019 (Other Refereed National Journals)

YEŞİL SEGEDİK (GÖKÇE) KAYA MEZARLARI VE SURP KEVORK (KAHRAMAN SEGEDİK)KİLİSESİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kefkalesi Urartu Yerleşiminin Tarihsel Arka Planı

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.36, no.62, pp.31-58, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Zuhma - Suhme - Suhne/i

Bingöl Arşatırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.11-22, 2017 (Other Refereed National Journals)

Urartu Egemenliğinin Yukarı Fırat Bölgesi’xxnde Tarihsel Gelişimi

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.5, pp.7-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Some Effects of the Keban Dam Lake on the Archaeological Settlements in Tunceli

II. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı , İzmir, Turkey, 23 April - 25 December 2021, vol.2, pp.34-35

Hitit Çivi Yazılı Kaynaklarına Göre Kummaha (Kemah)'ın Siyasi ve Kültürel Tarihi

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 September 2019 - 28 December 2021, vol.1, pp.386-394 Creative Commons License

A Necropolis Belonging to the Early Bronze Age in the Upper Euphrates Region: Sakyol (Pulur) /Körkuyular

Arslantepe: I. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu Bildirileri, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.227-236

Demir Çağ ve Helenistik Dönem Tunceli Yüzey Araştırması - 2018

37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.3, pp.333-347

Mazgirt/Kaleköy Kalesi Urartu Kaya Mezarına İlişkin Yeni Bulgular

I. Doğu Anadolu Bölgesi Arkeoloji Çalıştayı: Prehistorik Dönemlerden Demir Çağların Sonuna Kadar Doğu Anadolu, İzmir, Turkey, 11 - 12 February 2019, pp.11-12

Demir Çağ ve Helenistik Dönem Tunceli Yüzey Araştırması - 2017

36. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.3, pp.349-370

Eski Mezopotamya'da Tapınak için Çalışmaya Adanmış Sosyal Bir Grup: Sirku

Current Debates in Anthropolgy - Archaeology, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.65-69

Demir Çağ ve Helenistik Dönem Tunceli Yüzey Araştırması - 2016

35. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, pp.447-468

Books & Book Chapters

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Işığında Yukarı Fırat Bölgesi’xxnde Yollar ve Güzergahlar

in: Eski Yakındoğu’xxda Ulaşım Üzerine Yazılar Articles on Transportation in Ancient Near East, Bilcan Gökçe - Pınar Pınarcık, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.369-382, 2018 Sustainable Development

Mazgirt Yakınlarındaki Kaleköy Kalesi'nden Dersim'in Uzak Tarihine Katkılar

in: Herkesin Bildiği Sır: Dersim - Tarih, Toplum, Ekonomi, Dil ve Kültür, Şükrü Aslan, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.295-310, 2010

Expert Reports