Scientific Activities

Scientific Refereeing

  • August 2021 Aras Türkiye Eski Yakın Doğu Araştırmaları Dergisi

    Other Journals

  • October 2020 Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi

    Other Indexed Journal