Education Information

Education Information

 • 2003 - 2012 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Deney Hayvanlarında Tamarix parviflora DC. Bitkisinin Antidiyabetik Etkisi ve Preklinik Toksisite Çalışmaları

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil.

 • 2003 Postgraduate

  Streptozotosinle Oluşturulmuş Diyabette Venlafaksinin Antinosiseptif Etkisi Sustainable Development

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil.

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

  Health&Medicine , Yozgat Bozok Üniversitesi

 • 2020Temel İyi Klinik Uygulamalar

  Health&Medicine , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2019Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Vocational Training , Yozgat Bozok Üniversitesi

 • 2018Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) Kullanıcı Eğitimi

  Health&Medicine , Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 • 2016Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi

  Health&Medicine , Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü

 • 2014Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi

 • 2014Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Personeli Uyum Eğitimi

  Health&Medicine , Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü

 • 2014Erken Uyarı-Cevap Sistemi Masabaşı Tatbikatı

  Health&Medicine , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2014III. Uygulamalı Epidemiyoloji Eğitimi

  Health&Medicine , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2012Bildirimi Zorunlu Parazit Hastalıkları Uygulamalı Eğitimi

  Health&Medicine , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2008Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi

 • 2006Basic Course in Laboratory Animals Science

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi

 • 2003Tıpta Bilimsel Araştırma ve Veri Analizi Kursu

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi