Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Social media addiction, cyberbullying and cyber victimization of university students

Archives Of Psychiatric Nursing, vol.35, no.5, pp.499-503, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Psychometric Testing of the Turkish Version of Children's Emotional Manifestation Scale

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, vol.58, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Children’s Coronavirus Agenda: Qualitative Study

The Journal of Pediatric Research, vol.8, no.4, pp.394-400, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.125-132, 2020 (National Refreed University Journal)

Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali: Sharenting

GUNCEL PEDİATRİ, vol.16, no.2, pp.261-267, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Sanal dünyanın ebeveyn ve çocukları

mev eğitim, vol.11, pp.28-31, 2018 (Other Refereed National Journals)

Mothers’ Participation in the Hospitalized Children’s Care and their Satisfaction

The International Journal of Caring Sciences, vol.3, no.10, pp.1643-1651, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocukların ve Ebeveynlerin Yeni Koronavirüs Hastalığı Korkusu ve İlişkili Faktörler

64. Milli Pediatri Kongresi, 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 December 2020

Cerrahi Girişim Geçiren Hastalara Verilen Bilgilendirilmiş Onamın Değerlendirilmesi

5.Uluslar arası hipokrat tıp ve sağlık bilimleri kongresi, 18 - 19 December 2020

Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Rapor Edilmiş Hatalı Uygulamaların Retrospektif Olarak İncelenmesi.

Uluslararası 3.Adli Hemşirelik, 2.Adli Sosyal Hizmet, 1. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 12 - 13 October 2017 Sustainable Development

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 12 - 14 October 2017

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÇİFTLER ARASI ŞİDDETİ KABUL DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 11 - 13 October 2017

Annelerin çocukluk çağı enfeksiyon hastalıklarına ilişkin bilgi tutum ve uygulamaları

5.Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

Ebeveynlerimiz Eski ve Yeni Oyunları Değerlendiriyor

I.Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, 14 - 17 May 2015

Kültürel oyun ve oyuncakların hastanede yatan çocuklar tarafından kullanımı

I.Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, 14 - 17 May 2015

How seriously do Turkish mothers take fever

33d Annual Meeting of the European Society For Paediatric Infectious Diseases, 12 - 16 May 2015

Methods which mothers having children 0 6 years of age think as effective to protect children against infection

33d Annual Meeting of the European Society For Paediatric Infectious Diseases, 12 - 16 May 2015

Ebeveynlerin oyuncak ve oyuncak güvenliğine ilişkin bilgi ve tutumları

37.Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 8 - 10 April 2015

Pediatri hemşirelerinin çalıştıkları kliniğe ilişkin görüşleri kalitatif çalışma

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2015

Refakatçi annelerin gözünden çocuk hemşireleri kalitatif çalışma

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2015

Books & Book Chapters

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleşmiş Gelişimsel Bakım Uygulamaları

in: Yenidoğan Hemşireliği, Prof.Dr.Meral BAYAT, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.48-52, 2021

Risks Faced by Children Digital Environment and Protection Way

in: Çocukluk Çağında Sık Karşılaşılan Adli Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi - 2020, Prof. Dr. Sevinç POLAT, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.67-70, 2020 Sustainable Development