Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SCIENCE DIRECT VERİ TABANINDA YER ALAN DERGİLERDE “TURİZMDE TAŞIMA KAPASİTESİ” İLE İLGİLİ YAYIMLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

International Journal of Contemporary Tourism Research, vol.4, no.2, pp.111-123, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sağlık Turizmini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Değerlendirmesi (1988-2017)

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.30, no.2, pp.125-134, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TERÖRİZMİN TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

SSD Journal Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 06 March 2021 Sustainable Development

KARA TURİZM DESTİNASYON İMAJI OLUŞTURMADA TERÖRİZMİN ETKİSİ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

SSD Journal Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 06 March 2021 Sustainable Development

Evaluation of Thermal Tourism Potantial of Yozgat Province via SwotAnalysis

Innovation and Global Issiues in Social Sciences, 27 - 29 April 2017

Antalya Balayı Turizm Potansiyelinin Swot Analiziyle Değerlendirilmesi

1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 28 - 30 May 2015