Biyografi

Simge Aksu, 1988 Gölcük, Kocaeli doğumludur. Lisans eğitimini 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında danışmanlığını Prof. Dr. Nevzat Bilge İspir'in gerçekleştirdiği "Lüks Markaların Sosyal Medya Kullanımı" tezi ile Türkiye'de gelişmekte olan lüks sektörüne sosyal medyada kurumsal kimlik, imaj ve itibarlarını geliştirmelerine yönelik bir çalışma yürütmüştür. Doktora eğitimine de Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde devam eden Dr. Simge Aksu, Prof. Dr. Nevzat Bilge İspir'in danışmanlığını yaptığı doktora tez çalışmasında Ajzen'in Planlı Davranış Teorisi Modeli'nden yararlanarak yeşil tüketici davranışını açıklamaya yönelik bir model önerisi geliştirmiştir. Journal of Consumer Behaviour Dergisi'nde makale olarak yayınlanan çalışma, SSCI, SCI, ESCI dergilerden dünya çapında atıflar almaktadır. 

Doktora sonrası çalışmalarına genel anlamda tüketici davranışı, pazarlama ve reklam alanında devam eden Dr. Simge Aksu, şuan Yozgat Bozok Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde Bölüm başkanı olarak 4 yıldır akademik ve idari görevlerine devam etmektedir. 

Eğitim Bilgileri

Doktora, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Dr), Türkiye 2013 - 2018
Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Yl) (Tezli), Türkiye 2011 - 2013
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın Ve Yayın Bölümü, Türkiye 2006 - 2011

Yaptığı Tezler

Doktora, Planlı davranış teorisi kapsamında tüketicilerin yeşil tüketim davranışlarını açıklamaya yönelik bir model önerisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Dr), 2017
Yüksek Lisans, Lüks markaların sosyal medya kullanımı: Facebook üzerine bir inceleme, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Yl) (Tezli), 2013

Araştırma Alanları

Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık, 2019 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Yozgat Bozok Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor
Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020 - 2020

Verdiği Dersler

Tüketim Toplumu Tartışmaları, Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Reklamcılığa Giriş II, Lisans, 2020 - 2021
Yeni Medya ve Reklamcılık, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Seminer, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Bilinçaltı Reklamcılık, Lisans, 2020 - 2021
Medya Planlaması, Lisans, 2020 - 2021
Kariyer Planlama, Lisans, 2020 - 2021
Sosyal Medyada Kimlik Yönetimi, Lisans, 2019 - 2020
Reklamcılık, Lisans, 2019 - 2020
Halkla İlişkilere Giriş I, Lisans, 2019 - 2020
Görsel Kültür, Lisans, 2019 - 2020
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Lisans, 2019 - 2020
Halkla İlişkilere Giriş II, Lisans, 2019 - 2020
Kitle Psikolojisi, Lisans, 2019 - 2020
Medya Okuryazarlığı, Lisans, 2018 - 2019
Halkla İlişkiler, Lisans, 2018 - 2019
Kamera ve Kurgu Tekniklerine Giriş, Lisans, 2018 - 2019

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

AKSU S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kurumsal İtibar ve İmajın Devlet ve Özel Hastanelere Yönelik Güvene Etkisi, 2019 - 2020

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):30
h-indeksi (WOS):1