Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parents’ Viewpoint of Kids’ Menus in Restaurants: A Research in the City of Yozgat

3. Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 June 2021, pp.176-187

THE ROLE OF LOCAL FOOD IN GASTRONOMY TOURISM: THE EXAMPLE OF “TANDIR KEBAB“ IN YOZGAT PROVINCE

GANUD 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON GASTRONOMY,NUTRITION AND DIETETICS, Gaziantep, Turkey, 19 June 2021, pp.49-56

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN RESTORAN MENÜLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

GANUD 2ND INTERNATIONALCONFERENCE ON GASTRONOMY,NUTRITION AND DIETETICS, Gaziantep, Turkey, 19 June 2021, pp.9-18

ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK GLUTENSİZ KEK ÜRETİMİNDE KENEVİR UNU KULLANIMININ FİZİKSEL VE DUYUSAL ETKİSİ

7. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 May 2021, pp.791-798

YOZGAT’IN GELENEKSEL EKMEĞİ PARMAK ÇÖREK

7. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 May 2021

Sivas ve Yozgat İli Termal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 29 January 2020, pp.195

Books & Book Chapters

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLERİ: EN FAZLA TURİST ÇEKEN 10 ÜLKE ÜZERİNE EKONOMETRİK ANALİZ

in: 2000'Lİ YILLARDA DÜNYA EKONOMİSİNDE DÖNÜŞÜM, Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU -Prof. Dr. Kıvanç Halil ARIÇ, Editor, Ekin basım yayın dağıtım, Ankara, pp.279-314, 2021

Kış Turizminin Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişimi

in: Türkiye’nin Kış Turizm Merkezleri ve Potansiyeli, Erkan Sağlık, Muharrem Tuna, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.14-27, 2020

Marka Yerleştirme

in: Marka Külliyatı, Remzi Altunışık, Burhanettin Zengin, Yıldırım Yıldırım, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.632-652, 2020