Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Hukukunda Çalışanların Hakları

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER),, vol.15, no.15, pp.13-42, 2019 (Other Refereed National Journals)

İSLÂM HUKÛKUNDA EVLENME EHLİYETİ

Journal of International Social Research, vol.12, no.62, pp.1750-1764, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Fıkhında Tesettür

Ekev Akademi Dergisi, vol.19, no.64, pp.253-276, 2015 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukuna Göre Tarafların Haklarının Korunması Açısından Nikâhta İki Şahidin Gerekliliği

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.25-44, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Hukukuna Göre İddet ve İddet Bekleyen Kadının Nikâhı

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.71-95, 2013 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukuku’nda Seferiliğin Ölçütü

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.111-125, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

Kadri Paşa (1822-1888)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.60-63, 2020

İbn Âşûr (1815-1868)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.55-57, 2020

Ali Haydar Efendi (1853-1935)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.422-425, 2020

Abdülkâdir b. Ali Ahmed Ûdeh (1907-1954)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.425-428, 2020

Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.428-431, 2020

Taha Câbir Alvânî (1935-2016)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.437-440, 2020

İbnÂbidîn (1784-1836)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.51-54, 2020

Muhammed Ebû Zehre (1898-1974)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.431-434, 2020

el-Hudârî, Muhammed b. Afîfî el-Bâcûrî (1872-1927)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.419-422, 2020

Desûkî (1811-1883)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.58-60, 2020

Abdülkerim Zeydan (1917-2014)

in: Tarihte Müslümanlar, Erşahin, Seyfettin (18-20. yy.), Fidan, Mehmet Akif (18-20. yy.)., Editor, Otto, Ankara, pp.434-437, 2020

Oruç

in: İslam İbadet Esasları, Abdurrahman Candan Mehmet Selim Aslan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.193-248, 2018