Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Dr), Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Türev piyasaların hisse senedi piyasaları oynaklığına ve istikrarına etkileri: BİST 30 örneği

  Necmettin Erbakan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ampirik bir uygulama Sustainable Development

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English