Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Tarım Makinaları (Dr), Turkey

 • 1999 - 2004 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Agrıcultural Machınery And Technologıes Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Hardal yağı biyodizelinde farklı karışım oranlarının dizel motorlarda performansa etkisi

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Sulamada kullanılan santrifüj pompaların kavitasyon karakteristiklerinin belirlenmesi

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English