Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Yozgat Bozok University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Turkey

 • 2018 - 2021 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Faculty Of Law, Department Of Law, Turkey

 • 2018 - 2021 Postgraduate

  Hitit University, Beden Eğitimi ve Spor, Turkey

 • 2015 - 2017 Associate Degree

  Anadolu University, Forensıc Vocatıonal School, Department Of Law, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Scıence, Department Of Mathematıcs, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Farklı bölgelere uygulanan kinezyo bantlamanın sürat, çeviklik ve esneklik üzerine etkisi

  Hitit University

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English