Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Gazi University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2010 Associate Degree

  Giresun University, Şebinkarahisar Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Yerel Basında Sosyal Medyanın Haber Kaynağı ve Haber İletim Aracı Olarak Kullanılması

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli)