Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Competence In Art

  Kastamonu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Art And Desıgn (Profıcıency In Arts), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dekoratif Ürünler Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  İstanbul'da deri giyim aksesuarlarının araştırılması ve incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dekoratif Ürünler Eğitimi (Yl) (Tezli)