Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2016 - Continues Assistant Professor

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Yozgat Bozok University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Department of Occupational Health and Safety

 • 2019 - Continues Yıl Koordinatörü

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi

 • 2019 - 2020 Director of the Center

  Yozgat Bozok University, Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2016 - 2019 Deputy Director of the Center

  Yozgat Bozok University, Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Courses

 • Undergraduate İş Kazaları ve Korunma

 • Undergraduate Rusça

 • Postgraduate Çevre Sağlığı

 • Undergraduate Enstrümental Analiz

 • Undergraduate Gıda Hijyeni ve Güvenliği

 • Undergraduate Hipokrat ve Rasyonel Tıbbın Doğuşu

 • Undergraduate Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri

 • Undergraduate Çevre Sağlığı - Temel İlkeler

 • Undergraduate Kümülatif Risk Değerlendirilmesi ve Hesaplanması

 • Undergraduate Meslek Hastalıkları

 • Undergraduate 14 Mart Tıp Bayramı ve Önemi

 • Undergraduate Toprak Kirliliği

 • Undergraduate Sağlık ve Hastalık Kavramları

 • Undergraduate Katı ve Sıvı Atıklar

 • Undergraduate Sağlıkta Finansman

 • Undergraduate Afetlerde Sağlık Hizmetleri

 • Undergraduate Sağlık-Hastalık Kavramları ve İlkel Topluluklarda ve İlk Uygarlıklarda Tıp

 • Undergraduate Galen ve Galenik Tıp, Avrupa’da Ortaçağ ve Rönesans Tıbbı

 • Undergraduate Bilimsel Devrim ve Aydınlanma Çağından Günümüze Bilimsel-Deneysel Tıp

 • Undergraduate Dış Ortam ve Bina İçi Hava Kirliliği

 • Undergraduate Dört Unsur Kuramı (Dört Humor Teorisi)

 • Undergraduate Afet Tıbbında Tanımlar ve Terminoloji

 • Undergraduate Temel Toksikoloji

 • Undergraduate Tütün Kontrolü

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği - Temel İlkeler

 • Undergraduate Uluslararası Sağlık

 • Undergraduate Sağlık Ekonomisine Giriş

 • Undergraduate Su Hijyeni ve Kirliliği

 • Undergraduate GALEN VE GALENİK TIP, AVUPA’DA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS TIBBI

 • Undergraduate BİLİMSEL DEVRİM VE AYDINLANMA ÇAĞINDAN GÜNÜMÜZE BİLİMSEL VE DENEYSEL TIP

 • Undergraduate ADLİ TOKSİKOLOJİ

 • Undergraduate YAŞLI SAĞLIĞI

 • Undergraduate DÜNYADA ÇOCUK SAĞLIĞININ DURUMU VE ÇOCUK HAKLARI

 • Undergraduate YARALANMALAR VE KORUNMA-I

 • Undergraduate SEYAHAT SAĞLIĞI

 • Undergraduate ÇEVRE HEKİMLİĞİ

 • Undergraduate HALK SAĞLIĞI KAVRAMI

 • Undergraduate TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ II

 • Undergraduate MESLEK HASTALIKLARI, İŞ KAZALARI

 • Undergraduate SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

 • Undergraduate SAĞLIKLI YAŞAM

 • Undergraduate GIDA GÜVENLİĞİ

 • Undergraduate TÜTÜN KONTROLÜ II

 • Undergraduate HALK SAĞLIĞI VE YETİ YİTİMİ

 • Undergraduate TÜRKİYE’DE ÇOCUK SAĞLIĞININ DURUMU

 • Undergraduate TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Undergraduate SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİ

 • Undergraduate SAĞLIKTA İNSAN GÜCÜ

 • Undergraduate TÜTÜN KONTROLÜ I

 • Undergraduate İŞ VE ÇEVRE SAĞLIĞINA GİRİŞ

 • Undergraduate SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI

 • Undergraduate ŞİDDETE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

 • Undergraduate Halk Sağlığına Giriş

 • Undergraduate Koruyucu Hekimlik ve Temel İlkeleri

 • Undergraduate İslam Dünyasında Hastaneler

 • Undergraduate Türkiye’de Sağlık Sorunları

 • Undergraduate Tıp Tarihi ve Tıp Tarihi Yöntem Bilgisi, Hekim Kimliği ve Hekim Antları

 • Undergraduate SAĞLIĞI GELİŞTİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

 • Undergraduate İslam Dünyasında Tıp

 • Undergraduate Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Sağlık Hizmetleri

 • Undergraduate Bulaşıcı hastalıkların kontrolü

 • Undergraduate Selçuklular ve Osmanlılarda Tıp

 • Undergraduate Kanıta dayalı tıp, kanıt değerleri

 • Undergraduate Etik ve profesyonel değerler, hak kavramı, hasta hakları, sağlık hakkı

 • Undergraduate Tıpta İnsan Bilimleri ve Kanıta Dayalı Tıp

 • Undergraduate Klinik epidemiyolojik araştırmalar

 • Undergraduate Kanıta dayalı tıp, kanıt düzeyleri

 • Undergraduate İş sağlığı güvenliği ve meslek hastalıkları

 • Undergraduate Su yönetimi, temiz su sağlama çalışmaları

 • Undergraduate Sağlık düzeyi ölçümünde kullanılan epidemiyolojik araştırmalar