Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Son Zaman Ayarı II Nesî ya da Haram Aylara Müdahale

Bilimname, vol.2015, pp.9-25, 2015 (Other Refereed National Journals)

Son Zaman Ayarı I Yıl Aylar ve Haram Aylar

BİLİMNAME, vol.27, no.2, pp.25-58, 2014 (Other Refereed National Journals)

Firavun Zulmüne Karşı Bireysel İnisiyatif

ERÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, vol.36, no.1, pp.166-183, 2014 (Other Refereed National Journals)

Doğru Okuma Bağlamında Mushaf a İşaret Konulması İ câm ve Sonrası

Bilimname, vol.12, no.1, pp.101-136, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kur an a Göre İsraf ve İktisat

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.6, no.2, pp.149-195, 2006 (Other Refereed National Journals)

Vakf ve ibtidâ İlmi ve Kur an Tefsîrindeki Yeri

C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/2 – 2006, 293-336., vol.10, no.2, pp.293-336, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hak Dînin Tek Oluşu

F. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/1 (2006), 77-106., vol.11, no.1, pp.77-106, 2006 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

KUR ÂN VAHYİNİN YAZILDIĞI İLK MALZEME

M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) Yayınları, İstanbul 2014., 2014

KUR ÂN I KERÎM İN MEKKE DÖNEMİNDE YAZILIŞI

M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) Yayınları, Kasım 2014,İstanbul., 2002