Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Health Research Center, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences, Turkey

 • 1999 - 2006 Undergraduate

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2015 Expertise In Medicine

  10 - 20 mm büyüklüğündeki böbrek üst kaliks taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi ve perkütan nefrolitotomi yöntemlerinin karşılaştırılması

  University Of Health Sciences, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Health Research Center, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English