Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Assistant Professor

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 2010 - 2016 Research Assistant

  University Of Health Sciences, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Health Research Center, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences

Non Academic Experience

 • 2016 - 2017 Üroloji Uzmanı

  Iğdır Devlet Hastanesi

 • 2009 - 2009 AİLE HEİMİ

  SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU AKKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

 • 2008 - 2009 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİM

  SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

 • 2008 - 2008 SAĞLIK GRUP BAŞKANI

  SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİLER SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

 • 2007 - 2008 PRATİSYEN HEKİM

  SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİLER SAĞLIK OCAĞI

Courses

 • Undergraduate Üriner Sistem Taş Hastalığı

 • Undergraduate PROSTAT KANSERLERİ

 • Undergraduate Üriner Enfeksiyonlar

 • Undergraduate Üreterohidronefroza Klinik Yaklaşım

 • Undergraduate Antenatal Hidronefroza Yaklaşım

 • Undergraduate Semptomatoloji

 • Undergraduate Testiküler Kitleler

 • Undergraduate PUV

 • Undergraduate Penil Malign Lezyonlar

 • Undergraduate Skrotum Kapsamı Hastalıkları

 • Undergraduate Ürotelyal Kanserler

 • Undergraduate Prostat ve Testis Tümörleri

 • Undergraduate Böbrek ve Ürotelyal Tümörler