General Information

Institutional Information

Unit
İlahiyat Fakültesi
Department
Temel İslam Bilimleri
Program
Kur'an-I Kerim Okuma ve Kıraat İlmi