Milli Parkların korunması ve kullanılması üzerine bir değerlendirme: Yozgat Çamlığı Milli Parkı Örneği


Kolçak Kavasoğulları A., Akın E. S.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-7, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Milli parklar içerdikleri bitki örtüsü, hayvan çeşitliliği, doğal yapısı ile ender bulunan doğa parçalarıdır. Bu alanların korunup geleceğe aktarılmasında günümüz kullanımları önem taşır. Hem koruyacağımız hem de kullanacağımız bu alanların özgünlüğünü kaybetmeden geleceğe aktarılması, insanlığın önemli sorumluluklarından biridir. Bu nedenle korunması gerekli doğal alanlarda koruma-kullanmaya yönelik yapılacak çalışmaların sürdürülebilir, bütüncül ve bilimsel bir anlayışla yapılması gereklidir. Ancak son yıllarda artan çevre sorunları ve uygun olmayan kullanımlar doğal alanların özgün yapılarını bozmaktadır. Bu doğal alanların sorunları ve bu sorunlara öneriler getirilen bu çalışmada Yozgat Çamlık Milli Parkı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kent merkezinde bulunduğu için ayrıca kentsel baskılara da maruz kalan Yozgat Çamlık Milli Parkı’nın korunması, kullanılması ve geleceğe aktarılması için literatür ve alan çalışması yürütülerek öncelikle mevcut durum ortaya konulmuştur. Daha sonra bütün veriler değerlendirilerek çevre, kullanım ve kentsel sorunlara sahip olduğu görülen Çamlık Milli Parkı’nın bir mesire alanı gibi kullanıldığı, sürdürülebilir, bilimsel ve bütüncül bir koruma anlayışından uzak olduğu görülmüştür. Sonuç olarak pek çok sorunla karşı karşıya kalan parkın hem korunması hem de kullanılarak geleceğe aktarılmasına yönelik öneriler geliştirilerek benzer çalışmalara katkı sunması beklenmektedir.