Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: Yozgat
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     :  

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

 

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

10.09.2019 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi, Gümüşdibek Köyü Yamadın Ardı mevkiinde yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Yamadın Ardı mevkiine ulaşıldığında tepe eteğinde yer yer ağaçlıklı bir alan olduğu görüldü. Kazı yapılan yerin çevresinde inceleme ve gözlem yapıldı. Yapılan inceleme de kazı yapılan yerin yaklaşık 70-80 m. kuzeyinde yer alan ve sürülmüş olan tarlanın içinde, kazı yapılan yere yaklaşık 300-400 m. mesafede az sayıda arkeolojik buluntuya (seramik parçalarına(testi kırıkları), bir adette çatı kiremiti parçasına) rastlanıldı.(Resim:1)  Kazılan  yerde yapılan incelemede ise herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır.(Resim:II)

Akdağmadeni, Gümüşdibek köyü, Yamadın ardı mevkiinde bulunan alanın, Kayseri Koruma Kurulunun 67141141-804.03-E.126724 sayılı yazısıyla arkeolojik sit alanı olmadığı belirtilmiştir.   

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1. Kazı yapılan yerde herhangi arkeolojik buluntuya rastlanılmasından dolayı arkeolojik bir alan olmadığı değerlendirilmiştir.

            2.  Kazılan yerin arkeolojik bir alan olmamasından dolayı yapılan kazı faaliyetin define aramaya yönelik bir faaliyet olup olmadığı ile ilgili bir sonuca varılamamıştır.

 

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 30.09.2019

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek: 2 Adet Fotoğraf