Anesthesia for intestinal obstruction in a six years old child with cerebro-oculo-facio-skeletal syndrome


Yuksek A., Ela Y., Baki E. D., Kokulu S.

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, vol.67, no.6, pp.663-664, 2017 (SCI-Expanded) identifier