Yozgat Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik Ve Jeokimyasal Özellikleri


Öksüz N., Koçak İ.

B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.39-55

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-55
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Alpin ofiyolitlere bağlı olarak gelişen Artova Ofiyolitik Kompleksi (AOK), Yozgat’ın KB-KD’sunda uzanmaktadır. Bölgede yer alan manganez cevherleşmeleri de Üst Kretase yerleşimli bu Artova Ofiyolitik Kompleksi (AOK) içerisindeki radyolarit birimi ile bantlı, laminalı ve mercek şeklinde gözlenmektedir. Oldukça kıvrımlı ve kırıklı olan radyolarit birimi ile birlikte gözlenen manganez cevherleri de kırıklı, çatlaklı ve düzensiz şekildedir. Çalışma alanı, Yozgat ilinin 35 km KB’sında Derbent, 25 km KB’sında Baltasarılar, 30 km kuzeyinde Cihanpaşa, 35 km KD’sunda Büyükmahal, 80 km KD’sunda Eymir ve 120 km doğusunda bulunan Tarhana (Kadışehri) bölgelerini kapsamaktadır. Cevherleşmelerinin mineral parajenezi, 6 farklı bölgede yapılan incelemeler ile belirlenmiştir. Buna göre; Eymir’de; braunit, psilomelan, jakopsit, limonit ve götit, gang minerali ise kuvars, Baltasarılarda; piroluzit, götit, Cihanpaşa’da; yalnızca piroluzit, gang minerali kuvars, Büyükmahal’de; yine piroluzit ve gang minerali olarak kuvars, Derbent bölgesindeki (Mahkeme tepesi, Derbent göletinin güneyi ve Derbent göletinin kuzeyi) cevherleşmede ise; manganit, piroluzit, manyetit ve götit parajenezi gözlenmiş olup, gang minerali kuvars ve kalsit, son olarak Tarhana (Kadışehri); bölgesinde ise cevher parajenezi, yalnızca piroluzitten oluşmaktadır.

Bölgedeki cevherleşmenin ana oksit, eser element ve Nadir Toprak Element içeriklerinin jeokimyasal değerlendirilmesi yapılmıştır. Arazi gözlemleri, mineral parajenezi, ana, eser element ve nadir toprak element (NTE) verilerinin tamamı değerlendirildiğinde, çalışma alanındaki cevherleşmelerin, hidrotermal ve hidrojenetik kökene sahip bir cevherleşme olduğu düşünülebilir.