Toprakların doygun koşullardaki hidrolik iletkenlik değerlerinin pedotransfer eşitlikler ile tahminlenmesi


YAKUPOĞLU T., AYFER ÖZGE Ş., MEHMET K., DEMİR Ö. F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg., vol.8, no.1, pp.84-92, 2013 (Peer-Reviewed Journal)