İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

HACIHASANOĞLU T., ÇAĞLI T.

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.132-147, 2020 (Peer-Reviewed Journal)