Pirazollerin Glioksalamit Türevleri ve Sentezlerde Tiyazolidin-2,3-dionların Reaktif Olarak Kullanımı


Kıbrız İ. E., Üngören Ş. H.

9. Uluslararası İlaç Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2021, pp.161

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Pirazol bileşiklerinin ilaç olarak yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır [1-4]. Bundan dolayı yeni pirazol bileşiklerinin potansiyel ilaç olabileceği her zaman beklentisi bilim dünyasında her zaman geçerlidir. Metilen protonları içeren bazı pirazol bileşikleri, organik baz varlığında ve çözücü ortamında 2-tiokso-1,3-tiyazolidin-4,5-dion türevlerinin C-4 atomu üzerinden katılma tepkimesi verirler. Bu katılma esnasında tiyazol halkası açılırken prazollerin ditiyokarbamik asit tuzları meydana gelir. Oda sıcaklığında kararsız olan araürün prazole sübstitüe ditiyokarbamik asit, yapılarından CS2 eliminasyonu ile glioksalamit türevlerine iyi verimlerde dönüşürler.

Bu çalışma ile ilk kez tiyazol-2,3-dion türevleri kullanılarak asidik alfa hidrojeni içeren bileşiklerin glioksalamit sübstitüentleri kolay bir prosedürle elde edilmiştir. Yöntem ilaç sanayisinde potansiyele sahip pirazollerin glioksalamit türevlerinin eldesinde başarı ile uygulanmıştır. Devam eden çalışmalarımızda antiproliferative aktiviteleri incelenmektedir.

Acknowledgement: Bu çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenmiştir (6602a-FEN/20-402).